Preskoči do glavnog sadržaja

Praćenje aktivnosti korisnika na web stranici omogućuje nam prikupljanje njihovih podataka što nam u konačnici služi za pronalaženje načina kako poboljšati web stranicu. Jedan od načina kontrole nad svim metodama koje koristimo za praćenje je upravo Google Tag Manager.

Što je Google Tag Manager

Google Tag Manager je alat koji omogućuje jednostavno upravljanje isječcima kôda koje koristimo na web stranici radi praćenja podataka korisnika.

Za postavljanje potrebno je ulogirati se na stranicu Tag Managera i prijaviti domenu gdje se nalazi web stranica koju želimo pratiti. Dobit ćemo isječak kôda koji je potrebno ubaciti unutar <head> dijela web stranice. Kada smo to učinili, više ne moramo daljnje promjene raditi na samoj web stranici svaki puta kada želimo neku novu značajku praćenja primijeniti već nam je sve dostupno iz korisničkog sučelja Google Tag Managera. Takav način rada značajno pojednostavljuje cijeli postupak.

Tag manager podržava razne opcije praćenja koje se mogu vrlo brzo implementirati. Primjerice, možemo vrlo brzo dodati kôd za Google Analytics koji je standard za analiziranje posjete korisnika. Tu su još razni drugi moduli koje na isti način postavimo a ako nam projekt ima specijalne potrebe, mogu se napraviti prilagođeni tagovi.

Prednosti Tag Managera

Čim se više tagova (oznaka) nalazi na web stranici, ona postaje kompleksnija i teža. Zamislite ormar koji ima toliko odjevnih predmeta da jedva stane sve u njega. Ako ne postoji dobra organizacija dolazi do problema, odjeća može postati izgužvana i treba nam duže da pronađemo ono što želimo. Rad s tagovima je baš kao i prebiranje kroz različite artikle kada tražimo ono što želi.

Google Tag Manager je poput ormara koji nam pomaže u boljem organiziranju tagova. Odstranjuje potrebu da se tagovi ručno kodiraju ili potrebu da se stalno oslanjamo na programera koji će to učiniti za nas već je sve dostupno implementacijom putem njegovog alata. Sve radi optimalno jer se asinkrono učitavaju ubačeni kôdovi što rezultira bržem učitavanju.

Velika prednost je da nam omogućuje bržu implementaciju kodiranja i minimiziranje grešaka. Ručnim kodiranjem može doći do pogrešaka dok GTM omogućuje brzu provjeru i deaktiviranje tagova za koje je primijećeno da stvaraju probleme. Ali ipak, najveća prednost Tag Managera je u tome što nam omogućuje postupak testiranja a robusno testiranje je nezaobilazno u kvalitetnoj izradi web stranica i aplikacija.

Shodno tome, glavne GTM prednosti su:

  • Alat nam pruža centralizirano mjesto za sva praćenja tagova koja smo podesili imajući u vidu brzi pregled podataka na jednom mjestu.
  • Implementacija je jednostavna – s obzirom na to da nije potrebno znati programirati web stranice, promjene mogu izvršavati članovi tima koji se u to ne razumiju.
  • Testiranje – omogućuje način pregleda da se kodovi za praćenje testiraju na web stranici

Kako funkcionira Tag Manager

GTM prati tagove i pravila koja su podešena a koja će okinuti izvršenje tagova. Kada korisnik dođe na web stranicu, GTM šalje podešene kodove pregledniku posjetitelja (browseru) s uputama koji sve tagovi se moraju okinuti.

Da bi mogli razumjeti kako Google Tag Manager funkcionira trebamo prvo pogledati koje su njegove komponente i koji je njihov smisao.

Spremnici

Spremnici (eng. Containers) sadrže sve tagove koje definiramo. Spremnik je univerzalan i odnosi se na web stranicu. Nakon njegovog kreiranja, dobit ćemo isječak kôda koji je potrebno unijeti na web stranicu. Jednom kada se njegov kôd ubaci unutar stranice, nije potrebno daljnje ručno kodiranje već sve radimo prek GTM-a. Upravo ono što smo naveli u uvodu.

Tagovi

Tagovi ili oznake (eng. tags) su dijelovi kôda koje želimo da se izvrše na web stranici. Analiza podataka treba imati točne podatke u bazi a tagovi su upravo ono što nam omogućuje bilježenje tih podataka. Tagovi su stoga alat kojim povlačimo podatke od korisnika. Pomažu nam u mjerenju prometa, praćenju ponašanja korisnika, procjeni efikasnosti društvenih mreža i ciljanju publike.

Napomena: GTM može pokretati Google tagove ali i neke druge tagove.

Okidači

Okidači (eng. triggers) služe za postavljanje nečeg što treba postojati ili nečeg što se treba dogoditi kako bi se okinulo izvršenje tagova na web stranici. Svaki tag mora imati barem jedan okidač. Primjerice, kao okidač možemo staviti da se tag izvrši baš na svim stranicama (početna stranica, stranica kategorije proizvoda, stranica pojedinačnog proizvoda i usluge itd.) ili možda želimo okinuti tag samo u određenim situacijama, primjerice, kada korisnik klikne neki poziv za akciju.

Varijable

Varijable su informacije koje definiramo na jednom mjestu a potom ih koristimo prema potrebi u tagovima ili okidačima. Tag Manager dolazi s raznim unaprijed definiranim tagovima, primjerice, URL stranice ili ID spremnika.

Podatkovni sloj

Podatkovni sloj koristi se kada stvaramo naprednije varijable radi pristupa nekim podacima s web stranice. Radi se o JavaScript objektu koji sadrži neke podatke koje ćemo s web stranice poslati u GTM, a GTM data može podatke prenijeti na Google Analytics radi analize.

Sažetak

Vidjeli smo kako Google Tag Manager omogućuje jednostavno praćenje podataka i upravljanje raznim opcijama. Koristan je za laku implementaciju raznih mogućnosti. Ako projekt zahtijeva samo jednostavno praćenje korisnika, ne moramo koristiti GTM jer isto to možemo podesiti i preko čistog Google Analytics. Ali za web stranice koje imaju veće potrebe spašava vrijeme i živce. 🙂

PODIJELI S PRIJATELJIMA:
Idi  na  vrh