Preskoči do glavnog sadržaja

Svaka tvrtka ili organizacija pod direktnim je utjecajem svoje okoline, dio veće slike. Velik je broj raznih vanjskih faktora koji su izvan naše kontrole ali mogu snažno utjecati na naše poslovanje i igraju značajnu ulogu u odlukama. Praćenje tih faktora i analiza otkrivaju prijetnje ali i prilike koje nam se otvaraju za buduće poslovanje. Prije svakog početka poslovanja te prije donošenja važnih odluka potrebno je imati na umu kako proizvod ili usluge može odjeknuti u javnosti. Upravo je analiza tih vanjskih faktora cilj PESTLE analize.

Što je PESTLE analiza

PESTLE analiza je metoda analiziranja poslovnog okruženja koje oblikuju vanjski utjecaji. Pruža uvid u faktore koji utječu na industriju u kojoj se nalazimo ili direktno utječu na našu tvrtku. Temelje analize postavio je 1967. američki profesor Francis J. Aguilar (1932. – 2013.).

Glavne faktore koji utječu na tržište možemo podijeliti na 4 glavne kategorije a sam naziv PESTLE dan je prema početnom slovu svake kategorije:

  • politički (Political)
  • ekonomski (Economical)
  • socijalni (Social)
  • tehnološki (Technological)
  • legalni (Legal)
  • ekološki (Ecological)

Premda je PESTLE najpopularniji pregled, često možemo naići na srodne akronime s varijacijama. Primjerice, u posljednje vrijeme neki ovdje još ubrajaju i sedmi etički faktor.

Svi navedeni faktori su u međusobnom odnosu, ovise jedni o drugima i kako se jedan mijenja tako povlači za sobom promjene u drugim sektorima. PESTLE analiza nam pomaže napraviti vanjsku analizu tržišta te je temelj za strateško planiranje.

Analizu treba ponavljati u redovitim fazama, barem svakih šest mjeseci, kako bi se pravovremeno identificirale promjene. Tvrtke i organizacije koje uspješno prate i reagiraju na promjene mogu stvoriti konkurentsku prednost.

Politički

Politički faktori određuju u kojoj mjeri vlada i vladina politika utječu na poslovanje i ekonomiju, kakva je vanjska politika i politička stabilnost, borba s korupcijom, trgovinska, fiskalna i porezna politika.

Ekonomski

Ekonomija i bogatstvo države ili regije snažno utječu. a ekonomski rast, stopu inflacije, kamatne stope, dohodak potrošača, stopa nezaposlenosti,

Sociološki

Analiziraju se demografske karakteristike, običaji, vrijednosti i stavovi stanovništva, stopa rasta stanovništva, stupanj obrazovanja.

Trendovi mogu biti prednost ali isto i opasnost našoj strategiji.

Tehnološki

Tehnologija se odnosi na cjelokupnu infrastrukuru koja nam je potrebna za upravljanje sustavom, računala i životni ciklus tehnologije, uloga interneta, druge inovacije u tehnologiji koje mogu povoljno ili nepovoljno uticati na poslovanje. Tehnološkim promjene mogu biti pogotovo jako izražene kada se radi o tvrtci koja se nalazi u tehnološkom sektoru, kao što je u našem slučaju. Tehnologija se mijenja neprestano, svaki mjesec dolaze nove stvari i potrebno je uvijek držati korak s njima.

Legalni

Tvrtka mora razumijeti koje korake može poduzeti u okviru zakona, što je dopušteno na teritoriju na kojem posluje. Faktori mogu uključivati zdravstvo i sigurnost, međunarodne i trgovinske propise i njihova ograničenja. Ovdje ulaze zakoni o zaštiti potrošača, zakoni o diskriminaciji, zakoni protiv monopola na tržištu, zakoni o autorskim pravima…

Premda se ovi faktori nekad miješaju s političkim čimbenicima, važna je razlika u tome što političke faktore uzrokuje vladina politika.

Prednosti i kritike PESTLE analize

Prednosti PESTLE analize su:

  • bolje razumijevanje tvrtke i njegovog ustroja
  • izrada kvalitetnog plana za poslovanje
  • svjesnost potencijalnih vanjskih prijetnji i prilika koje nam se otvaraju

S druge strane, smatra se da neki faktori mogu biti utemeljeni na pukim pretpostavkama pa analiza nije uvijek posve točna. Lako je analizirati previše u širinu i ne držati se praktičnih čimbenika. Generalno gledajući, mnogo prikupljenih podataka traži jako dobru sposobnost analitičara da ih se pravilno iskoristi.

Sažetak

Vidjeli smo kako PESTEL analiza može pomoći u identificiranju vanjskih faktora koje mogu imati velik utjecaj na naše tržište i kako možemo analizirati podatke. Rezultati analize potom se koriste za analizu prijetnji i prilika u SWOT analizi. U konačnici, cilj je prilagoditi tvrtku svom okruženju i usmjeriti kormilo u pravom smjeru.

PODIJELI S PRIJATELJIMA:
Idi  na  vrh